Các Dự Án 2021

Địa chỉ: Đ. Quang Vinh, P. Quang Vinh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Quách Điêu, Bình Chánh

Giá: 5,6 tỷ đồng/căn (đợt 1)

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Quốc lộ 1B Hóa Thượng

Giá: 2,5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc

Giá: 8 - 12 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: xã Bình Sơn, Long Thành

Giá: 29 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú

Giá: 9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Mặt tiền 3/2 Lái Thiêu

Giá: 4,8 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Quý II/2021

Địa chỉ: xã Tam Hiệp, Núi Thành

Giá: 14 - 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Gành Hào, Đông Hải

Giá: 12,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Chợ Mới, An Giang

Giá: 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Hóa Sơn 10, Hải Châu

Giá: 14,5 tỷ/căn (đã VAT)

Thời gian bàn giao: 2021