Các Dự Án NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: bờ sông Quán Trường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Điện

Giá: 17 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nghĩa Lộ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Số 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: 28 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Đảo Lý Sơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chậm nhất 2027

Địa chỉ: Xã Tam Hải, Núi Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Vịnh Nha Phu, Ninh Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: An Phú, TP. Tam Kỳ

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Hoài Nhơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định