Các Dự Án NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: Vịnh Nha Phu, Ninh Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: An Phú, TP. Tam Kỳ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Hoài Nhơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu đô thị An Viên

Giá: 50 - 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: xã Cam Hải Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Tịnh Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Phường Hoài Tân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Cam Ranh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Tam Tiến, Núi Thành

Giá:

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: Chỉ từ 4,5 tỷ – 6 tỷ/ căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: phường Trần Quang Diệu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định