Các Dự Án NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: xã Cam Hải Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Tịnh Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Phường Hoài Tân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Cam Ranh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Tam Tiến, Núi Thành

Giá:

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: phường Trần Quang Diệu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Huyện Sơn Tịnh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, QN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đường Xuân Diệu, Hải Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành

Giá: 50 - 60 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023