Các Dự Án NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 40A Xô Viết Nghệ Tĩnh

Giá: 50 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2025

Địa chỉ: xã Phước Thuận, Tuy Phước

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: phường Hoài Tân

Giá: 1,8 tỷ đồng/lô

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2030

Địa chỉ: Phường Nhơn Phú

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: 95-97-99 Hồ Xuân Hưng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2026

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Cà Ná

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Thọ Quang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2026

Địa chỉ: Kê Gà, Bình Thuận

Giá: 1,95 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2025

Địa chỉ: 58A đường 2/4

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025

Địa chỉ: phường Lê Lợi

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: bờ sông Quán Trường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024