Các Dự Án Nhà ở xã hội

Địa chỉ: phường An Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Tân Hương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Xã Long Tân, Nhơn Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu vực 5, p. Quang Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: Xã Phú Hội, Nhơn Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Lê Cơ - Kinh Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Bừng Ông Thoàn, Phú Hữu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đường Suối Chồn - Bàu Cối

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Quốc lộ 51, Biên Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: 15/6C Đặng Văn Bi, Thủ Đức

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Long Thới, Nhà Bè

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định