Các Dự Án Nhà ở xã hội

Địa chỉ: TP. Phổ Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2025

Địa chỉ: xã An Đồng, An Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: Phường Nhơn Phú

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng

Giá: Chỉ từ 300 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 384 Lê Thánh Tông

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 58A đường 2/4

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025

Địa chỉ: TP. Hạ Long

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025

Địa chỉ: phường An Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Tân Hương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Xã Long Tân, Nhơn Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định