Các Dự Án Hà Giang

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023