Các Dự Án Yên Bái

Địa chỉ: Điện Biên, xã Nghĩa Lộ

Giá: 18 - 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Điện Biên

Giá: 23,7 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021