Các Dự Án Yên Bái

Địa chỉ: Đường Điện Biên

Giá: 23,7 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021