Các Dự Án Quận 6

Địa chỉ: 336/20 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Giá: 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24-26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 24 - 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: 765 Hồng Bàng, F6, Quận 6

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2022

Địa chỉ: 184 Trần Văn Kiểu, Quận 6

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hỗ, Quận 6

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6

Giá: 1.2 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020