Các Dự Án Lào Cai

Địa chỉ: Sapa

Giá: 5 - 10 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 10/2024