Các Dự Án Quảng Nam

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Điện

Giá: 17 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Xã Tam Hải, Núi Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: An Phú, TP. Tam Kỳ

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Tam Tiến, Núi Thành

Giá:

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, QN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2023

Địa chỉ: xã Tam Hiệp, Núi Thành

Giá: 14 - 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Thị xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, Hội An

Giá: 1,3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2021