Các Dự Án Lâm Đồng

Địa chỉ: Thành phố Bảo Lộc

Giá: 1,2 tỷ/nền

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: QL20, xã Lộc An, Bảo Lộc

Giá: 700 - 900 triệu/lô

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Lộc Nam, Bảo Lâm

Giá: 6,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Huyện Đơn Dương

Giá: 12 - 16 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Lộc Tân, Bảo Lâm

Giá: 2,5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Phùng Hưng

Giá: 6,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: xã Lộc Tân, Bảo Lộc

Giá: 739 triệu/nền biệt thự đồi

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Phường 1, TP. Bảo Lộc

Giá: 3,5 - 4,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020