Các Dự Án Lâm Đồng

Địa chỉ: Huyện Đơn Dương

Giá: 10 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Lộc Tân, Bảo Lâm

Giá: 2,5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Phùng Hưng

Giá: 6,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: xã Lộc Tân, Bảo Lộc

Giá: 739 triệu/nền biệt thự đồi

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Phường 1, TP. Bảo Lộc

Giá: 3,5 - 4,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020