Các Dự Án Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Bãi Chí Linh, 3 Tháng 2

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa

Giá: 17,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Phú Mỹ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BRVT

Giá: 1,6 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 3/2022

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Phước Hải

Giá: 37,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2021

Địa chỉ: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, BRVT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 3/2022

Địa chỉ: TT Long Hải, Long Điền

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Xuyên Mộc, BR-VT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bãi Chí Linh, 3 Tháng 2

Giá: 39,35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 28 Thi Sách, P. Thắng Tam

Giá: 41,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: TL 44A, An Ngãi, Long Điền

Giá: 8,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2020