Các Dự Án Tân Phú

Địa chỉ: 7A Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú

Giá: 36 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020

Địa chỉ: Đường Kênh Tân Hóa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định