Các Dự Án 2024

Địa chỉ: xã Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: KĐT Sun Tropical Village

Giá: Chỉ từ 17 tỷ – 50 tỷ/ căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2022

Địa chỉ: Flamingo Cát Bà

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu đô thị An Viên

Giá: 50 - 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: KĐT Vinhomes Smart City

Giá: 1 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: phường Bến Tắm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Cam Ranh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Định Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Huyện Mai Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Đường Song Hành, Q.12

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định