Các Dự Án 2024

Địa chỉ: Bãi Vông, Côn Đảo

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: CMTT, TP. Sông Công

Giá: 5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: xã Cửa Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: thị trấn Nam Sách

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 311 An Dương Vương

Giá: 12 - 14 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2024

Địa chỉ: phường Lê Lợi

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: bờ sông Quán Trường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: DT 743C, Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Giá: 1,35 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Đường Số 6 - P. Pháo Đài

Giá: 9 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: Số 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)