Các Dự Án 2024

Địa chỉ: Thân Nhân Trung

Giá: Chỉ từ 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Thái Đào

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Đồng Quang & Đức Xương

Giá: 20 - 30 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Xã Xuân Hương

Giá: 13 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Bắc Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 293, TP. Bắc Giang

Giá: chỉ từ 16 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Thị xã Duy Tiên

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: QL1A, Mỹ Yên, Bến Lức

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: CMTT, TP. Sông Công

Giá: 5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: xã Cửa Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: thị trấn Nam Sách

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024