Các Dự Án Phú Yên

Địa chỉ: ĐL Hùng Vương, TP. Tuy Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023