Các Dự Án Bán

Địa chỉ: Dương Minh Châu, Rạch Giá

Giá: 500 triệu/lô

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Thành Thái, Quận 10

Giá: 105 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: ĐT 835B, Long Thượng

Giá: 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Dĩ An

Giá: 27 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: MT Quách Điêu, Vĩnh Lộc A

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Lê Cơ - Kinh Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Mỹ Trà, xã Tịnh Khê

Giá: 20 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020

Địa chỉ: 349 Tân Túc, Bình Chánh

Giá: 33,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2023

Địa chỉ: Bừng Ông Thoàn, Phú Hữu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thuận Giao, huyện Thuận An

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Xuyên Mộc, BR-VT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thủ Thiêm

Giá: 6,000 usd/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021