Các Dự Án Quảng Ngãi

Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2030

Địa chỉ: Nghĩa Lộ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Đảo Lý Sơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chậm nhất 2027

Địa chỉ: xã Tịnh Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Huyện Sơn Tịnh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Trương Quan Trọng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Trung tâm xã Bình Dương

Giá: 600 triệu/nền

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Mỹ Trà, xã Tịnh Khê

Giá: 20 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020