Các Dự Án Bắc Giang

Địa chỉ: Trần Quang Khải

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: TP Bắc Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: KDC Số 2, Hoàng Quốc Việt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022