Các Dự Án Bắc Giang

Địa chỉ: Xã Xuân Hương

Giá: 13 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Bắc Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 293, TP. Bắc Giang

Giá: chỉ từ 16 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tỉnh lộ 295B

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Trần Quang Khải, P. Thọ Xương

Giá: 20 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: TP Bắc Giang

Giá: 80 - 85 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: KDC Số 2, Hoàng Quốc Việt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022