Các Dự Án Bình Chánh

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: 45 triệu/m² (căn hộ)

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Quách Điêu, Bình Chánh

Giá: 5,6 tỷ đồng/căn (đợt 1)

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Đường Quách Điêu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2021

Địa chỉ: KDC 13C Nguyễn Văn Linh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: 18B Nguyễn Văn Linh

Giá: 3.100 usd/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: MT Quách Điêu, Vĩnh Lộc A

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: 349 Tân Túc, Bình Chánh

Giá: 33,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2023

Địa chỉ: 10 Trần Đại Nghĩa, B. Chánh

Giá: 31,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Chưa xác định