Các Dự Án BẮC BỘ

Địa chỉ: thị trấn Yên Lập

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Yên Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Mai Pha, Tân Liên, Gia Cát

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Đông Mai, Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 93 Đức Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: KĐT Vinhomes Smart City

Giá: 1 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Bảo

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: phường Bến Tắm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Ninh Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Cúc Phương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023