Các Dự Án BẮC BỘ

Địa chỉ: KĐT Dương Nội, Hà Đông

Giá: chỉ từ 160 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: xã Quang Tiến

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Sapa

Giá: 5 - 10 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 10/2024

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng

Giá: Chỉ từ 300 triệu đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: CMTT, TP. Sông Công

Giá: 5 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: thị trấn Nam Sách

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 384 Lê Thánh Tông

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Điện Biên, xã Nghĩa Lộ

Giá: 18 - 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Tỉnh lộ 295B

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: TP. Hạ Long

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025