Các Dự Án BẮC BỘ

Địa chỉ: QL3, TP. Phổ Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Thân Nhân Trung

Giá: Chỉ từ 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Phổ Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2025

Địa chỉ: xã An Đồng, An Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Thái Đào

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: xã Đồng Quang & Đức Xương

Giá: 20 - 30 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Xã Xuân Hương

Giá: 13 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 384 Lê Thánh Tông

Giá: Đang cập nhật

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: TP. Bắc Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 293, TP. Bắc Giang

Giá: chỉ từ 16 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Thị xã Duy Tiên

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 2A Hồng Bàng, P. Sở Dầu

Giá: 50 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2025