Các Dự Án Tuyên Quang

Địa chỉ: phường Mỹ Lâm và xã Mỹ Bằng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 3/2025