Các Dự Án Hải Phòng

Địa chỉ: Flamingo Cát Bà

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Bảo

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Trung tâm DL Cát Bà

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định