Các Dự Án 2020

Địa chỉ: Quốc lộ 18

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Quốc lộ 13 và ĐH 516

Giá: 736 triệu đồng/nền

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Thôn Chính Trung, Yên Trung

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: TP Đồng Xoài, Bình Phước

Giá: 7,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Trung tâm xã Bình Dương

Giá: 600 triệu/nền

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Tân Phước Khánh 10

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Cần Đước

Giá: 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Quốc Lộ 51, xã An Phước

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Giá: 790 triệu/nền

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: xã Nhân Trạch, Bố Trạch

Giá: 16 - 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Đường Liên Khu 4-5

Giá: 5,3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Cần Đước

Giá: 17 - 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020