Các Dự Án Phú Thọ

Địa chỉ: thị trấn Lâm Thao

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thành phố Việt Trì

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: thị trấn Yên Lập

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định