Các Dự Án Bến Tre

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú

Giá: 9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: xã Mỹ Thạnh An, Bến Tre

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định