Các Dự Án Bắc Ninh

Địa chỉ: Phường Đại Phúc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thôn Chính Trung, Yên Trung

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020