Các Dự Án Bình Định

Địa chỉ: phường Hoài Tân

Giá: 1,8 tỷ đồng/lô

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Nhơn Phú

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: phường Lê Lợi

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: Số 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: 1 Ngô Mây

Giá: 60 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Thị xã Hoài Nhơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Hoài Tân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: phường Trần Quang Diệu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Giá: 21 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Khu vực 5, p. Quang Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: Khu vực 5, p. Quang Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: Đ. Điện Biên Phủ, Quy Nhơn

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021