Các Dự Án Bình Định

Địa chỉ: Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Giá: 21 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Khu vực 5, p. Quang Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: Khu vực 5, p. Quang Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: Đ. Điện Biên Phủ, Quy Nhơn

Giá: 17 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021