Các Dự Án Hậu Giang

Địa chỉ: phường V, Tp Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: thị trấn Mái Dầm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thành phố Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nam Sông Hậu, TT Mái Dầm

Giá: 809 triệu/nền

Thời gian bàn giao: