Các Dự Án Quảng Ninh

Địa chỉ: TP. Hạ Long

Giá: 16,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025

Địa chỉ: Đông Mai, Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Phường Ninh Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu Hạ Long Marina

Giá: 88 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long

Giá: 75 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2023

Địa chỉ: Phường Hà Phong

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Yên Thanh, Uông Bí

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bao biển Lán Bè - Cột 8

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc lộ 18

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Thành phố Hạ Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: KĐT Vựng Đâng, Hạ Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022