Các Dự Án Quận 1

Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Q1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Quận 1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: 608 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1

Giá: 4.000 USD

Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định