Các Dự Án Bạc Liêu

Địa chỉ: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Hòa Bình

Giá: 10,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Gành Hào, Đông Hải

Giá: 12,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021