Các Dự Án Kiên Giang

Địa chỉ: Dương Minh Châu, Rạch Giá

Giá: 500 triệu đồng/lô

Thời gian bàn giao: 2020