Các Dự Án 2025

Địa chỉ: Khu ĐTM Ngoại Giao Đoàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nghĩa Lộ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, B. Chánh

Giá: 45 triệu/m² (căn hộ)

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 158 An Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025 (dự kiến)

Địa chỉ: Đảo Lý Sơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chậm nhất 2027

Địa chỉ: phường An Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thành phố Việt Trì

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Vịnh Nha Phu, Ninh Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định