Các Dự Án An Giang

Địa chỉ: phường Mỹ Bình, LX

Giá: Chỉ từ 14 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thị trấn An Châu

Giá: 18 - 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: DT746, xã An Thạnh Trung

Giá: 890 triệu/nền

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2022

Địa chỉ: Thị trấn An Châu

Giá: 28 - 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Chợ Mới, An Giang

Giá: 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021