Các Dự Án 2023

Địa chỉ: 124 Phố Xóm, Hà Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 393 Lê Hồng Phong, Dĩ An

Giá: 35 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: P. An Phú, Quận 2

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt, BT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thị xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Đại Phúc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Trung tâm DL Cát Bà

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Quận 1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phan Thiết

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định