Các Dự Án 2023

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nguyễn Huệ - Nguyễn Minh Quang

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Eat'ling

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Điện

Giá: 17 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: phường Mỹ Bình, LX

Giá: Chỉ từ 14 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: 28 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Huyện Tân Trụ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đảo Hòn Thơm, Phú Quốc

Giá: Xem bảng giá

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Xã Tam Hải, Núi Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Q1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Láng Hạ, Ba Đình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023