Các Dự Án 2023

Địa chỉ: Thành Thái, Quận 10

Giá: 105 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Dĩ An

Giá: 27 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 349 Tân Túc, Bình Chánh

Giá: 33,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2023

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, P. Kiển

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023