Các Dự Án 2023

Địa chỉ: Đặng Văn Dầy

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Cam Hải Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Hoài Tân

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Cúc Phương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Khu Hạ Long Marina

Giá: 88 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2023

Địa chỉ: phường Trần Quang Diệu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Biên Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Huyện Sơn Tịnh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Khu đô thị Waterpoint

Giá: <=1 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: A745 - A746 Lê Văn Việt

Giá: 39 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành

Giá: 50 - 60 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023