Các Dự Án 2023

Địa chỉ: phường Hoài Tân

Giá: 1,8 tỷ đồng/lô

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Sapa

Giá: 5 - 10 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 10/2024

Địa chỉ: Thị trấn Minh Lương

Giá: 9 - 11 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Điện Biên, xã Nghĩa Lộ

Giá: 18 - 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Tỉnh lộ 295B

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: KĐT Five Star Eco City

Giá: 33 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: KĐT mới An Vân Dương

Giá: Liên hệ

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nguyễn Huệ - Nguyễn Minh Quang

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Eat'ling

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Điện

Giá: 17 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023