Các Dự Án Cho thuê

Địa chỉ: Quốc lộ 13 - Thuận An

Giá: 33 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Q1

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đ. Quang Vinh, P. Quang Vinh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: xã Tam Tiến, Núi Thành

Giá:

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 2 đường Cống Lở

Giá: 950 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Hóa Sơn 10, Hải Châu

Giá: 14,5 tỷ/căn (đã VAT)

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: 16 Nguyễn Đức Thuận

Giá: 861 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Khu Phố Chợ Pơng D'rang

Giá: 145 triệu/kiot

Thời gian bàn giao: Tháng 1/2021

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, An Phú

Giá: 55 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2022

Địa chỉ: 66 Tân Thành, Q5

Giá: 65 - 70 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Đường số 38 Thảo Điền

Giá: 80 - 90 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021