Các Dự Án Thái Nguyên

Địa chỉ: Đ. Quang Trung, Thái Nguyên

Giá: 14,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023