Các Dự Án Tân Bình

Địa chỉ: 2 đường Cống Lở

Giá: 950 triệu/căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: 16 Nguyễn Đức Thuận

Giá: 861 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Đường Tân Sơn, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định