Các Dự Án Tân Bình

Địa chỉ: Đường Tân Sơn, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định