Các Dự Án BẮC TRUNG BỘ

Địa chỉ: KĐT mới An Vân Dương

Giá: Liên hệ

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn

Giá: Chỉ từ 32 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 4/2024

Địa chỉ: xã Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: P. Phú Hải, Đồng Hới

Giá: 23 - 26 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022

Địa chỉ: xã Bảo Ninh, Đồng Hới

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Đ. Hữu Nghị, TP. Đồng Hới

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: xã Nhân Trạch, Bố Trạch

Giá: 16 - 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Bán đảo Bảo Ninh

Giá: 27 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Quốc Lộ 19, TX Hương Thủy

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022