Các Dự Án Nhà Bè

Địa chỉ: D2, Nhơn Đức, Nhà Bè

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 3/2025

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ

Giá: 50 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, P. Kiển

Giá: 45 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Long Thới, Nhà Bè

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định