Các Dự Án Đà Nẵng

Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024 (dự kiến)

Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Xuân Diệu, Hải Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành

Giá: 50 - 60 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Hóa Sơn 10, Hải Châu

Giá: 14,5 tỷ/căn (đã VAT)

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Bãi Bụt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Lê Văn Duyệt, Đà Nẵng

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Phường Khuê Mỹ

Giá: 55 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đường 2 Tháng 9

Giá: 90 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2022