Các Dự Án TÂY NAM BỘ

Địa chỉ: Đặng Văn Dầy

Giá: 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: phường V, Tp Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: thị trấn Mái Dầm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Khu đô thị Waterpoint

Giá: <=1 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: DT746, xã An Thạnh Trung

Giá: 890 triệu/nền

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Hòa Bình

Giá: 12 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú

Giá: 9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Thị trấn An Châu

Giá: 18 - 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thành phố Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022