Các Dự Án Quận 7

Địa chỉ: 8 Bến Nghé, Q7

Giá: 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: Bến Nghé, Q7

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đào Trí, Quận 7

Giá: 55 triệu/m2 - 65 triệu/m2

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đào Trí, phường Phú Thuận

Giá: 42 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 3/2020

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng (nd), Quận 7

Giá: 22 triệu/m²

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Giá: 41 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Q.7

Giá: 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2020