Các Dự Án Khánh Hòa

Địa chỉ: 58A đường 2/4

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 2/2025

Địa chỉ: bờ sông Quán Trường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: 28 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Vịnh Nha Phu, Ninh Hòa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Khu đô thị An Viên

Giá: 50 - 65 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2024

Địa chỉ: xã Cam Hải Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Cam Ranh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Cam Nghĩa, Cam Ranh

Giá: Chỉ từ 4,5 tỷ – 6 tỷ/ căn

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Bãi Tiên, Nha Trang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: 41-43 Nguyễn Thị Minh Khai

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2019

Địa chỉ: 29 Phan Chu Trinh

Giá: 23 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2019