Các Dự Án Hòa Bình

Địa chỉ: xã Quang Tiến

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Huyện Mai Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc

Giá: 8 - 12 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022