Các Dự Án 2018

Địa chỉ: Đức Hòa Thượng, Đức Hòa

Giá: 12 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: Bình Thới, Quận 11

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hỗ, Quận 6

Giá: 35 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2018

Địa chỉ: 608 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1

Giá: 4.000 USD

Thời gian bàn giao: 2018