Các Dự Án Hải Dương

Địa chỉ: xã Đồng Quang & Đức Xương

Giá: 20 - 30 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 4/2024

Địa chỉ: thị trấn Nam Sách

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: phường Bến Tắm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định