Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: DT746, xã An Thạnh Trung

Giá: 890 triệu/nền

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Hòa Bình

Giá: 12 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Long Thành

Giá: 19,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Bình Sơn, Long Thành

Giá: 19 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú

Giá: 9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: An Châu, An Giang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Long Khánh, ĐN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thành phố Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Phùng Hưng

Giá: 6,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: xã Tam Hiệp, Núi Thành

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Gành Hào, Đông Hải

Giá: 12,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021