Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: Đông Mai, Quảng Yên

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Huyện Mai Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Huyện Đơn Dương

Giá: 10 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2021

Địa chỉ: DT746, xã An Thạnh Trung

Giá: 890 triệu/nền

Thời gian bàn giao: Tháng 5/2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Hòa Bình

Giá: 12 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Long Thành

Giá: 19,9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: xã Bình Sơn, Long Thành

Giá: 19 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú

Giá: 9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2021

Địa chỉ: Thị trấn An Châu

Giá: 18 - 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Long Khánh, ĐN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022