Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: Thị xã Duy Tiên

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: QL1A, Mỹ Yên, Bến Lức

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: phường Hoài Tân

Giá: 1,8 tỷ đồng/lô

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2030

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Cà Ná

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2027

Địa chỉ: Thị trấn Minh Lương

Giá: 9 - 11 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: thị trấn Nam Sách

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tỉnh lộ 295B

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: KĐT Five Star Eco City

Giá: 33 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Nguyễn Huệ - Nguyễn Minh Quang

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Eat'ling

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định