Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: xã Eat'ling

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Điện

Giá: 17 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Nghĩa Lộ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Điện Bàn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thành phố Vị Thanh

Giá: 13,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị trấn Lai Uyên

Giá: 1,45 tỷ đồng/nền

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đảo Lý Sơn

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chậm nhất 2027

Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Huyện Tân Trụ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: thị trấn Lâm Thao

Giá: 18 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Trần Công Tường

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022