Tổng quan KDC ĐỒNG RỪNG

Đồng Rừng là dự án khu dân cư mới và đầu tiên tại huyện đảo Lý Sơn được cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Khu dân cư Đồng Rừng có quy mô 204.250m², bao gồm đất ở hơn 64.600m², đất thương mại dịch vụ khoảng 35.877m² và đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội gần 103.768m².

Thời gian họa động của dự án Khu dân cư Đồng Rừng Lý Sơn là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất trong đó thời gian thực hiện dự án trong vòng 5 năm kể từ thời điểm chính quyền lựa chọn được chủ đầu tư dự án.

Được biết, KDC Đồng Rừng Lý Sơn Quảng Ngãi có tổng số vốn đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Khu dân cư Đồng Rừng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cung cấp thêm nhà ở cho người dân, đồng thời cũng góp phần tôn tạo môi trường, cảnh quang cho huyện đảo vốn nổi tiếng về tỏi này.

>>> Tham khảo: Khu đô thị Meyhomes Tịnh Long| Khu đô thị Bàu Giang.