Các Dự Án Vĩnh Phúc

Địa chỉ: xã Định Trung

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên

Giá: 35.8 - 36.9 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021