Các Dự Án Bình Tân

Địa chỉ: 311 An Dương Vương

Giá: 12 - 14 tỷ đồng/căn

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2024

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: 158 An Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025 (dự kiến)

Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Tân

Giá: 3,6 tỷ/căn 2PN

Thời gian bàn giao: Quý 2/2024

Địa chỉ: 520 Võ Văn Kiệt, BT

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đường Liên Khu 4-5

Giá: 5,3 tỷ/căn

Thời gian bàn giao: 2020

Địa chỉ: Lê Cơ - Kinh Dương Vương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Tân

Giá: 39,8 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 2/2021

Địa chỉ: Trần Đại Nghĩa, Bình Chánh

Giá: 31,5 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Chưa xác định